“Naсjonalny Alians” i “Młodzież z Białoruskiego Frontu Ludowego” zostali partnerami

3.04.2011

8 lutego w ukraińskim mieście Łucku odbyło się podpisanie umowy o współpracy między ukraińską organizacją młodzieżową “Nacjonalny  Alians” i “Młodzieżą z Białoruskiego Frontu Ludowego”. Po stronie ukraińskiej dokument został podpisany przez szefa „Nacjonalnego Aljansu”, deputowanego z  Wołynkiej Rady Regionalnej, Igora Guzja, po białoruskiej-zastępcę przewodniczącego ”Młodzieży z Białoruskiego Frontu Ludowego” Antona Kalinowskiego.

Коментування: коментарів